Начало

Електропреносни линии и мрежи

Про Арм ООД извършва услуги по изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи и инсталации – средно и ниско напрежение:

  • Изграждане на електропроводи и кабелни линии, трафопостове и разпределителни уредби
  • Изграждане на промишлени и битови силови и осветителни инсталации
  • Ремонт, реконструкция и модернизация на разпределителни уредби
  • Ремонт на силови трансформатори
  • Вътрешни инсталации на промишлени и битови сгради
  • Пусково-наладъчни работи