Начало

Пътна инфраструктура

ПРО АРМ ООД предлага:

Строителство, рехабилитация и поддръжка на пътища от републиканската и общинските пътни мрежи, мостови съоръжения и тунели;
Изграждане, реконструкция и поддръжка на градски комуникации и прилежащата им инфраструктура;