Начало

Саниране и рехабилитация на обществени и жилищни сгради

Про Арм ООД се занимава с комплексно изграждане на различни топлоизолационни системи и саниране на сгради. В своята работа ние използваме само качествени материали, с което гарантираме оптимална енергийна ефективност. Дейността обхваща всички видове работи по фасадите и покривите на сградите – подмяната на дограма, обновяване на покривното покритие и топлоизолация, мазилка или облицовка.