Начало

Специализирана механизация

Пълен набор оборудване и механизация за изпълнение на груб строеж и други видове СМР от крайните фази на строителния процес

  • Подемна техника
  • Изкопна техника
  • Транспортна техника
  • Maшини за шлайфане на бетонови настилки и други
  • Геодезически измервателни уреди
  • Външно оборудване за височинни строителни дейности